เช็กเงื่อนไขบัตรทองใหม่ 30 บาทรักษาทุกที่ ดีเดย์ 1 ม.ค. 65

เช็กเงื่อนไขบัตรทองใหม่ 30 บาทรักษาทุกที่ ดีเดย์ 1 ม.ค. 65 หากไม่รู้อาจเสียผลประโยชน์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการเปลี่ยนเงื่อนไขของบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ใช้บัตรทองเดิมที่ประสบพบเจอ มีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขบัตรทองใหม่

เดิมนั้น ประชาชนจะมีหน่วยบริการประจำ (สถานพยาบาล) ที่ลงทะเบียนไว้ และต้องไปรักษาที่นั่น ถ้าหากไปหน่วยบริการอื่น จะถูกเรียกเก็บเงินหรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว แต่กฎใหม่นั้น หากประชาชนมีความจำเป็นหรือเหตุสมควร สามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินนอกจากนี้ หากประชาชนเกิดภาวะเจ็บป่วย จำเป็นต้องรับการรักษา เช่น ยาหมด ทำแผลต่อเนื่อง เจ็บ ไข้ ไอ ปวด เป็นต้น สามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรับใบส่งตัวจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

ขั้นตอนการใช้สิทธิ

1. ติดต่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้ารับการรักษา

2. แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ

3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกใหม่ ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

สุขภาพ

หน่วยบริการปฐมภูมิ มีที่ไหนบ้าง หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ สถานีอนามัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล, หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศุนย์สุขภาพชุมชน, ศุนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยทั้งหมดนี้ ถือเป็นบริการสุขภาพด่านแรกของระบบสาธารณสุข มีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น เน้นการป้องกันไม่ให้ป่วย ถ้าป่วยจะมีการดูแลรักษาเบื้องต้น และสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อนมากขึ้นด้วย

บัตรทองใหม่

อนุทิน โว เป็นการยกระดับบัตรทองเดิม

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การยกระดับบัตรทอง เป็นหนึ่งในโยบายสำคัญที่มอบหมายให้ สปสช. เน้นใน 4 บริการ ได้แก่

1. ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ หรือ 30 บาทรักษาทุกที่

2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว

3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้

4. ย้ายหน่วยบริการ ได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

ที่ผ่านมา ในปี 2564 มีการนำร่องใช้โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ในบางจังหวัดแล้ว และในปี 2565 จะขยายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย คนไทยสามารถใช้การบริการในระบบบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องมีใบรับส่งตัวแบบในอดีตอีกแล้ว