ซีเนียร์คอม เปิดแพลตฟอร์มสินเชื่อส่วนบุคคล H-METER P-Loan

ซีเนียร์คอม เปิดแพลตฟอร์มสินเชื่อส่วนบุคคล H-METER P-Loan เจาะกลุ่มคนตัวเล็ก

นายสมเกียรติ อึงอารี ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด กล่าวว่า บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่า H-METER P-Loan เป็นแพลตฟอร์มการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร (Instant Personal Loan Online Platform) ที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการกับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ หรือกลุ่ม Unserved กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการสินเชื่อ เช่น อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเข้าไม่ถึงสาขา เช่น กลุ่มเกษตรกร แรงงานนอกระบบ เป็นต้น และ Underserved หรือกลุ่มที่ไม่ต้องการใช้บริการสินเชื่อ อาจติดปัญหาด้านการขาดความรู้และความเข้าใจด้านการเงิน (Financial literacy) ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) ในรูปแบบดิจิทัลมาใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและประเมินความสามารถที่จะชำระหนี้

ข่าวธุรกิจ

ทั้งนี้ ซีเนียร์คอม ให้บริการกับธุรกิจ 2 ด้าน คือ ซอฟต์แวร์การจัดการด้านยานยนต์และซอฟต์แวร์การจัดการด้านการเงินที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี จึงมองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลอำนวยความสะดวกให้กลุ่มธุรกิจที่ต้องการเปิดให้บริการสินเชื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้กับ “คนตัวเล็ก” ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนได้มั่งคงและดีขึ้น

“เราเป็นบริษัทที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมองว่าการท้าทายเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของ Senior Com ทุกชิ้น จึงใช้งานได้จริงและเป็นที่รู้จักกันดีในตลาด” นายสมเกียรติ กล่าว

‘H-METER’ P-Loan มี 2 แบบ สำหรับกลุ่มลูกค้า Identity และกลุ่มลูกค้า Performance โดยที่ ‘H-METER’ P-Loan สำหรับกลุ่มลูกค้า Identity เหมาะกับธุรกิจที่มีจำนวนผู้ใช้งานไม่ซับซ้อนมาก เป็นธุรกิจขนาดกลางในต่างจังหวัด ระยะเวลาในการติดตั้งพร้อมใช้งานราว 6 เดือน ต้นทุนติดตั้งทั้งระบบรวมค่าบริการตกประมาณตั้งแต่ 2 – 5 ล้านบาท และ ‘H-METER’ P-Loan สำหรับกลุ่มลูกค้า Performance เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ ระยะเวลาในการติดตั้งพร้อมใช้งานราว 9 เดือน ต้นทุนติดตั้งทั้งระบบรวมค่าบริการเริ่มต้น 7-20 ล้านบาท